1. Üldsätted

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: EM) ja Eesti Võrkpalli Liit kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 27. aprillil ja kestab kuni 4. maini 2017 (edaspidi: Periood). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga. 

1.2. Kampaania korraldaja on Eesti Võrkpalli Liit, asukoht Tondi 84, Tallinn 11316, registrikood 80023481

e-post: evf@evf.ee (edaspidi: Korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni Kampaania kohta.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes.

2. Kampaanias osalemine

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes hääletavad "Võrguplatsid korda 2017" rahvahääletusel ja jätavad oma kontaktandmed läbi registreerimisvormi.

3. Muud tingimused

3.1. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias ning nõustumist Kampaania reeglitega.

3.2. Kampaanias osalemisega annab Osaleja EM-le ja Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks).

3.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

3.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga “Võrguplatsid korda 2017” käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest.