Kampaania „Võida ehtne kaardilugeja elamus WRC autos Shell Helix Rally Estonial“ tingimused

Kampaania „Võida ehtne kaardilugeja elamus WRC autos Shell Helix Rally Estonial“ tingimused perioodil 11.06 – 5.07.2018.

Kampaania „Võida ehtne kaardilugeja elamus WRC autos Shell Helix Rally Estonial“ tingimused perioodil 11.06 – 5.07.2018

KORRALDAJA

1.1. Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10184643, e-post turundus@eestimeedia.ee, telefon 6662350 (edaspidi: Korraldaja).

KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1. Kampaania „Võida ehtne kaardilugeja elamus WRC autos Shell Helix Rally Estonial“ (Edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 11.06 – 5.07.2018 (edaspidi: Periood).

2.2. Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik täisealised, välja arvatud Eesti Meedia kontserni töötajad.

2.3. Kampaanias osalemiseks tuleb saata oma video link või pilt koos selgitusega, miks oled just sina Eesti parim kaardilugeja veebiaadressil postimees.ee/rallielamus ja lisada oma kontaktandmed. Korraga saab lisada ühe video lingi või pildi. Video pikkus maksimaalselt 1 minut.

2.4. Videoid või pilti saab Kampaaniasse esitada ajavahemikul 14.06.2018 kuni 4.07.2018 kuni kellani 23:30.

2.5. Saadetud videote ja piltide hulgast valib auväärt žürii välja võitja, hinnates loomingulist lähenemist ja osaleja motivatsiooni võitmiseks. 

2.6. Kui oled Kampaaniasse saatnud kellegi teise video või pildi, peab Kampaanias osalejal olema selle video/pildi autori nõusolek kasutamaks tema video/pilti Kampaanias ja selle turunduses.

2.7. Kui oled Kampaaniasse saatnud video või pildi, millel on keegi teine, peab Kampaanias osalejal olema videol või pildil olija nõusolek kasutamaks video või pilti Kampaanias ja selle turunduses.

2.8. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema

vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE KORD

3.1. Kampaania auhinnaks on „Testsõit Georg Krossiga ja Rally Estonia 2018 VIP-pakett võitjale ja tema kolmele sõbrale koos kõigi lisadega”, mis loositakse välja parima punktiskoori saanud videole. Punktiskoori aluseks on teiste külastajate poolt videole antud hinded.

3.2. Auhinna võitja kuulutatakse välja 5.07.2018  ja nimi avaldatakse veebiaadressil postimees.ee/rallielamus.

3.3. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust kolme tööpäeva jooksul alates punktis 3.2 toodud võitja selgitamise kuupäevast ja lepitakse kokku võidu kättesaamine.

3.4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada esitatud kontaktandmete kaudu, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt 8.07.2018), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida välja uue võitja.

MUUD TINGIMUSED

4.1. Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt Eesti Meedia isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Korraldaja töötleb Osaleja isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Konkursi auhinna kohale toimetamiseks.

4.2. Kampaanias osaleja on nõus, et tema video kasutatakse Kampaania turundamiseks erinevates kanalites  („Reporteri” ja „Suvereporteri“ saates, Postimehe ja tema all domeenide Facebooki lehtedel, reklaamklippides). Reporter võtab õiguse kasutada Kampaanias osalenud videoid tulevastes lugudes ja klippides. Video kasutusõiguse aeg on piiramatu. Juhul kui osaleja soovib, et tema video kasutamine lõpetataks, siis tuleb sellest märku anda  turundus@eestimeedia.ee aadressil.

4.3. Kampaania osaleja mõistab, et Kampaanias osalemisega võib kaasneda meedia tähelepanu: „Reporteri“ ja „Suvereporteri“ lugudes võidakse eksponeerida osaleja video. Kui Kampaania osaleja osutub võitjaks, siis võidakse teha „Suvereporteri“ lugudes, reklaamklippides, kampaania kodulehel ja sotsiaalmeedias teatavaks tema nimi.

4.4. Korraldaja kasutab Osaleja isikuandmeid üksnes kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o Kampaania korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks).

4.5. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt kampaania veebilehe vahendusel.

4.6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.7. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Rallikampaania” hiljemalt 4.07.2018 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Eesti Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest. 

Tagasi üles