Kes valiti aasta spordivabatahtlikuks?

Aasta spordivabatahtlikud

FOTO: Krister Randver

Tallinna Ülikoolis 30. novembril kolmandat korda toimunud spordikorraldajate inspiratsioonipäeva SCULT Fest 2018 raames valiti välja aasta parimad spordivabatahtlikud.

Aasta spordivabatahtlikuks valiti Krister Randver. Randver igapäevatöö on avalikus sektoris, kuid iga võimaliku vaba momendi panustab mees erinevate Eesti spordiürituste korraldusse. Aasta jooksul koguneb noormehel «portfelli» mitukümmend eriilmelist üritust üle Eesti. Teda võib leida korraga olema spordisündmusel nii vabatahtlik kui ka osaleja.

Aasta noor spordivabatahtlik on 18-aastane Romet Leimann. Leimann on 13 eluaasta jooksul andnud panuse enam kui 30 erineva spordivõistluse õnnestumisse. Kui temalt küsida, kust tuleb tema suur armastus vabatahtliku töö vastu, siis vastab ta pikemalt mõtlemata: «Ikka südamest!»

Aasta vabatahtlike innustaja koolis Pille Juus. Ta on haridustöötaja, kes on motiveerinud õpilasi või üliõpilasi osalema vabatahtlikena spordivõistlustel ja spordiklubides.

Juus on osalenud vabatahtlikuna kõikvõimalikel spordisündmustel. Ta peab oluliseks inimeste liikumisharjumuste kujundamist juba noorest east ja kaasab inimesi sporti nii oma tööga seonduvalt kui ka igapäevaelus üldiselt.
 Juus on Haabneeme Kooli kehalise kasvatuse õpetaja.

Aasta spordivabatahtlike kaasaja on Riina Altpere. Tema eestvedamisel on Pärnu Kahe Silla spordiklubis 
juurutatud vabatahtlike kaasamise ja 
motiveerimise süsteem, et toimuda saaksid 
mitmed suured Lääne-Eesti spordisündmused
 nagu Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, Luitejooks,
 Rannajooks ja Pärnumaa Võidupüha maraton. 
Altpere on meeskonnamängija, kes on suutnud kaasata erinevas eas ja erinevate eesmärkidega spordivabatahtlikke, kes on spordiürituste korralduse juurde jäänud pikaajaliselt.

Aasta spordivabatahtlike sõbraks nimetati Mait Müürisepp.Tema eestvedamisel on Kalevi
 jalaväepataljon osutanud palju 
vabatahtlikku abi ja aidanud kaasa ürituste heale 
korraldamisele. Korraldajate sõnul oli näiteks IRONMAN Tallinna toidupunkti ehitamine tänu neile kui
 «jalutuskäik pargis».

Eriauhinna «Aasta Spordisündmuste Sõber» võitis Sisekaitseakadeemia Paikuse õppeüksus, mis on aidanud erinevaid Tartu Maratoni klubiüritusi, reguleerinud liiklust mitmetel spordisündmustel ning ühendanud praktika ja vabatahtliku töö.

Aasta spetsialistist vabatahtlikuks valiti Veido Lääne. Ta on vetelpäästja, kes vastutab erinevatel triatlonivõistlustel ujumisraja poide täpse vettepaneku ja raja pikkuse ülemõõtmise eest ning koordineerib võistluste ajal päästjate paiknemist ujumisrajal. Ta on endaga kaasa kutsunud päästjaid, kes tunnevad end vee peal kindlalt ja saavad hakkama nii päästetöö, navigeerimise kui ka sidevahendite kasutamisega.

Kõige erinäolisema spordiettevõtmise eest maailmas võitis auhinna Verein Kanu World Championships Muota 2018. Kanuu MMil korraldati lisaks tiitlivõistlusele ka võistlus kaasaelajatele ja vabatahtlikele. Võistluse tegi eriliseks see, et võitja polnud mitte esimene finišeerija, vaid finišijoone ületanutest keskmine osaleja.

Aasta spordiorganisaatoriks valiti Lithuanian Children Games, kes kaasas endaga 2400 lasteaiakasvatajat 217-st Leedu lasteaiast, eesmärgiks aidata kujundada lastes liikumisharjumust juba varasest east. Projektis osales ca 10,000 Leedu koolieelikut.

Aasta spordisõber maailmas on Laurent Thieule. Ta on Brüsseli külje all algatanud erinevaid projekte, mis aitavad läbi spordi sõjapõgenikke ühiskonda integreerida. Ta on Sport and Citizenship mõttekoja president.

Maailma spordisüda 2018. aastal on lauatennise maailmameistrivõistlusi võõrustanud Halmstad. Halmstadist sai sel aastal maailma väikseim linn, kes on võõrustanud lauatennise maailmameistrivõistlusi. Samal ajal kaasati sündmuse korraldusse väga suur osa kohalikke elanikke. Lauatennise maailmameistrivõistlusi jälgis telepildi vahendusel üle 300 miljoni inimese rohkem kui 140-st eri riigist.

Aasta parimaks spordivabatahtlikuks maailmas valiti Jenni-Kaija Tiainen, kes on olnud aktiivne ja pikaajaline vabatahtlik nii oma võimlemisklubis kui ka Soome Võimlemisföderatsioonis. Ta on aidanud korraldada kümnete tuhandete osalejatega võimlemisvõistlusi, nagu näiteks Suomi Gymnaestrada 2018 ja World Gymnaestrada 2015.

Kes on spordi vabatahtlikud?

Vabatahtlikel on spordi- ja liikumisaktiivsuse kasvatamisel võtmeroll. Näiteks Soomes tehakse vabatahtliku tööna ära 99,5% sporditööst, Prantsusmaal 80% ja Hollandis 87%. Taanis ja Rootsis on vabatahtliku sporditöö panus suurem riigiorganite rahalisest panusest selles vallas. Nii London 2012 kui RIO 2016 olümpiamängudel osales 70 000 spordivabatatlikku; Tokyo 2020 olümpiamängud ootavad appi koguni 120,000 vabatahtlikku. Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks.

Tagasi üles