«Võrguplatsid korda 2019» kampaaniatingimused

«Võrguplatsid korda 2019» kampaaniatingimused.

1. Üldsätted

1.1. AS Postimees Grupp (edaspidi: PG) ja MTÜ Eesti Võrkpalli Liit kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 3. mail ja kestab kuni 10. maini 2019 (edaspidi: Periood). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga. 

1.2. Kampaania korraldaja on Eesti Võrkpalli Liit, asukoht Tondi 84, Tallinn 11316, registrikood 80023481

e-post: evf@evf.ee (edaspidi: Korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni Kampaania kohta.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes.

2. Kampaanias osalemine

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes hääletavad "Võrguplatsid korda 2019" rahvahääletusel ja jätavad oma kontaktandmed läbi registreerimisvormi.

3. Muud tingimused

3.1. Korraldaja loosib kõigi kampaanias osalejate vahel välja 2 Euroopa Kuldliiga finaalturniiri 2-päeva piletit Saku suurhalli 21.-22. juunil.

3.2. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias ning nõustumist Kampaania reeglitega.

3.3. Kampaanias osalemisega annab Osaleja PG-le ja Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks).

3.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

3.5. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga “Võrguplatsid korda 2019” käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest. 

Tagasi üles