Miks tallinlane pole eestimaalane?

Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves tulevase spordikompleksi kohal Tondirabas.

FOTO: Toomas Huik

Tallinna spordi- ja noorsooameti juht Rein Ilves toob näite tallinlaste diskrimineerimisest.

Mullu vastu võetud määruses «Riigieelarvest kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord» on kirjas, kuidas jaotatakse raha maakonna spordiliitudele.

§ 13 punkt 2.2 ütleb: 25–30% kogusummast jaotatakse arvestades riigi elanike koguarvu ja maakonna elanike arvu suhtarvu rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta

1. detsembri seisuga. Harjumaa elanike koguarvust jäetakse arvutamisel välja Tallinna linna elanike arv.

«Miks Tallinna elanikud arvestusest välja jäetakse?» on Ilves hämmingus.

«Kas nemad pole eestimaalased, nagu Tartu või Pärnu inimesed? Jutt ei käi suurtest summadest, aga asi on põhimõttes.»

Tagasi üles