Ujumisliit toetab presidendina Tõnistet, asepresidendina Noolt

Tõnu Tõniste

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Eesti Ujumisliit teatas ametlikult, et toetab Eesti Olümpiakomitee presidendivalimistel Tõnu Tõniste kandidatuuri.

«Sport on idealism, sirge selg ja julgus. Pakume emotsiooni, tervist, pikemat eluiga. Sport on ka poliitika selle sõna parimas tähenduses. Kujundame läbi vaimu ja füüsise kogu Eesti tulevikku. Me pole käsi pikal anujad, me ei sõltu kellegi armust ega päevapoliitika kombinatoorikast, oleme ühiskonna selgroo kandev lüli. Meie roll on juhtida, peame seda tajuma ja oma vastutust kandma.

Koos oleme Eesti Olümpiakomitee ja peagi saame valida endale presidendi, kelle õlul pole enamat kui Eesti Spordi reform, riikliku spordipoliitika 2030 teostamine. Jah, meil on tegevusplaan olemas! Me ei küsi, mida ja miks me järgmise 15 aasta jooksul tegema peame, vaid kuidas ja millal pihta hakkame. Tänaste ressurssidega pole areng võimalik.

Et leida parim juht organisatsioonile, on kõigepealt vaja kandidaate, et üldse saaks valida ja ei peaks piirduma vaikse, kõigega leppiva kinnitamisega. Kui meil ei ole 18. märtsiks vähemalt kolme kinnitatud kandidaati, oleme nii sportlikult kui moraalselt lati alt läbi jooksnud ja kaotanud mängu oma koduväljakul.

Konkurents tagab ka konstuktiivsed debatid, avaliku diskussiooni ning vajaliku kriitika, ilma milleta säilib status quo. Sellega ilmselt enamus spordiga seotud rahvast rahul ei ole. 

Kellest saab EOK uus president, selle otsustame ühiselt 15. aprillil. Täna peame esitama sobilikele kandidaatidele vajalikud toetushääled.

Eesti Ujumisliit toetab kandidaati, kes: 

  • On oma ütlemistes ja tegemistes vaba ja sõltumatu
  • On näidanud sisu nii äris, ühiskondlikus töös kui spordi kõrgeimal tasemel
  • Suudab diplomaatiliselt, konstruktiivse kriitikaga ja nõudlikult suhelda Eesti riigijuhtide, valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajatega
  • Tunneb Eesti sporti tippsportlasena, spordiliidu juhina, lapsevanemana, spordi toetajana, ettevõtjana 
  • On erakondade ülene ja sporti ühendav
  • Väärikas esindaja rahvusvahelistel spordiareenidel

Toetame Tõnu Tõniste kandidatuuri Eesti Olümpiakomitee persidendiks pürgimisel.

Ühtlasi toetame Erki Noole kandidatuuri Eesti Olümpiakomitee asepresidendina.

Karol Kovanen

Eesti Ujumisliidu presidendina, juhatuse nimel»

Tagasi üles
Back