Anti Saarepuu vastuväide Postimehe artiklile: kinnitan, et mina ei ole valetanud

Anti Saarepuu.

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Postimees kirjutas kolmapäeval Eesti Suusaliidu ja Team Haanja lepingutülist. Team Haanja treener Anti Saarepuu saatis täna antud artikli kohta meediale ka vastulause, kus kinnitab, et tema ei ole valetanud.

Avaldame Saarepuu avalduse täismahus:

Eesti Suusaliidu meediapartner Postimees ning Eesti Suusaliit ja Hr Siim Sukles ja Hr Andreas Laane eksitavad avalikkust 28.06.2017 artiklis «Treener Anti Saarepuu rääkis end Suusaliidu ja Team Haanja lepingutüli kommenteerides sisse».

Kuigi Eesti Suusaliit ja selle juhid on väitnud, et nemad ei soovi lahendada asju meedia teel, siis kahjuks on nad jätkuvalt valinud just selle tee. Seetõttu palun avaldada ka minu vastulause meedias.

ESLi leping sportlastele ei jäta mitte mingit võimalust sportlastel sporti teha. Sportlastel on valida kahe variandi vahel:

-          kirjutada lepingule alla ning võtta 120 000 eurone kohustus (hooldetiimi eelarve), mille katmiseks sportlastel raha ei ole ning mis lõppeb sportlaste füüsilisest isikust pankrotiga. Lisaks anda 200 ruutsentimeetrit dressipinda ESLile selle sponsorite logodeks, mis lõppeb meie tänaste sponsorite kaotamisega.

-          lepingule mitte alla kirjutamisel ähvardab ESL võtta ära ka EOK toetuse, mida nad täna on ka teinud. ESL täna murdmaasuusatajaid ei toeta, EOK toetuse äravõtmisel võetakse ära ka riigi toetus ning lisaks ähvardatakse oma meediapartneri kaudu sportlasi mitte olümpiamängudele lasta.

Seega tekib olukord, kus saades EOKlt 80 000 eurot peame ise maksma Suusaliidu asemel hooldetiimile 120 000 eurot ja loobuma oma sponsoritest. Lihtne loogika ütleb, et siis meil pole enam pennigi raha ei treenimiseks ega võistlemiseks ja lisaks oleme 40 000 eurot hooldemeeskonna eest võlgu ka veel.

Kuigi ESL on otsustanud ajada asju meedia vahendusel, siis miskipärast ei ole nad omalt poolt avaldanud vaidluse aluseks olevat lepingut ning murdmaasuusatajate täiendusi sellele. Sel põhjusel leiate antud kirja manusest ESLi lepingu koos Team Haanja lepinguparandustega. Antud dokument kinnitab, et Hr Laane väide, et vaidlus käib ühe punkti üle, on vale, kuigi Siim Sukles kinnitab, et Andreas Laane räägib sulatõtt.

Olen veendunud, et sellisele ESL poolt pakutud jaburusele ei kirjuta keegi alla ning kindlasti on vale ka ESL väide, et teised sportlased on analoogsele lepingule alla kirjutanud.

Jätkuvalt oleksime nõus alla kirjutama neile kolmele punktile, mis olümpiakomitee algselt välja pakkus: sportlane peab valmistuma olümpiaks, järgima head tava ja antidopingureegleid ja aruannete esitamine.

Kinnitan, et mina ei ole valetanud, tegemist on Siim Suklese, ESLi ja selle juhtide ning ajakirjaniku poolt loodud vale kontekstiga.

Ühtlasi edastas Team Haanja ajakirjanikele Eesti Suusaliidu ja sportlase vaheline koostöökokkulepe (sportlaste parandused ja kommentaarid punasega, mitteaktsepteeritavad osad sinisega):

Käesolev kirjalik koostöökokkulepe (edaspidi Leping) on sõlmitud …. juunil 2017. a. MTÜ EESTI SUUSALIIT, registrikood 80071971, asukohaga aadress Lõõtsa 8, 11415 Tallinn (edaspidi “Suusaliit”), ja Eesti murdmaasuusatamise koondise liikme…………………………………, isikukood…………………………….. (edaspidi “Sportlane”) vahel

Omavaheliste suhete reguleerimisel juhinduvad pooled heast tahtest, Spordieetika koodeksist, Lepingust, FIS reeglitest, Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) Dopinguvastasest Koodeksist ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Suusaliidu vahelisest Spordiala arengu tagamise ja koostöökokkuleppest. SOOVIKS NÄHA EOK JA ESL KOKKULEPET. SELLEGA TUTVUMATA EI SAA SELLEST JUHINDUDA.

Arvestades, et Sportlane on nimetatud Eesti murdmaasuusatamise rahvusvõistkonna liikmeks SPORTLASED VÕTAVAD TEADMISEKS ESL SEISUKOHA, ET MURDMAASUUSATAJAD HETKESEISUGA EI OLE PERSPEKTIIVIKAD JA SEETÕTTU ESL NEILE EI PANUSTA JA RAHALINE TOETUS ON OLÜMPIAHOOAJAL 0 EUROT. SAMUTI EI ERALDATA EESTI RAHVUSKOONDISELE ÜHTKI EUROT FIS-i 200 000 EURO SUURUSEST TOETUSEST, OTEPÄÄ MK 100 000 EUROSEST KASUMIST EGA KA RIIGI POOLT ERALDATUD TOETUSEST 70 000 EUROT ning sellega seoses soovib Suusaliit sõlmida temaga kirjalikus vormis kokkuleppe alljärgnevas:

1. Sportlane seab kõrgemaks eesmärgiks rahvusvahelise edu saavutamise ja koondise eduka ning väärika esindamise rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning avaldab soovi osaleda ja kohustub valmistuma Pyeongchang taliolümpiamängudeks 2018; SOBIB

SUUSATAJAD PEAVAD ISE LEIDMA FINANTSEERIMISE SUMMAS 400 000 EUROT TAGAMAKS NII RAHVUSKOONDISE KUI KA KOONDISE KANDIDAATIDE TREENINGPLAANIDE REALISEERIMISE JA VÕISTLUSTEL OSALEMISE JA EESTI VÄÄRIKA ESINDAMISE.

SPORTLASED ANNAVAD ENDALE ARU, ET VAJAMINEV SUMMA ON SAMAS SUURUSJÄRGUS EOK AASTASE ERASPONSORLUSE KOGUSUMMAGA JA LEIAVAD AEGA JA SUUTLIKKUST SEE HANKIDA. KUI EOK PALGALINE TÖÖTAJASKOND JA TÄITEVKOMITEE SAI SELLISE SUMMA HANKIMISEGA HAKKAMA, SIIS PEAVAD SEDA SUUTMA KA 5 SUUSATAJAT.

2. Sportlane järgib FIS reegleid, Maailma Antidopingu Agentuuri Dopinguvastast koodeksit ja Eesti Antidopingu dopinguvastaseid reegleid, täidab/esitab ettenähtud korras asukoha-ankeedi (ADAMS programm), olema aus, eetiline ja sportlik, järgima ausa ja puhta spordi ning võrdse võistluse põhimõtteid; SOBIB

3. Suusaliit tagab ja Sportlane kasutab Suusaliidu ametliku rõivatootja riietust (sh müts), kõikidel võistlustel, treeninglaagrites, pressiüritustel, autasutamistel jne, kus esindatakse Eesti Suusaliitu või Eestit; MIS RIIDEID? KELLE LOGODEGA? KOONDIS ESINDAB EESTIT MITTE ESL-i ????

4. Suusaliit kohustub korraldama ja koordineerima OM kandidaatidena arvele võetud Sportlase olümpiaettevalmistust ja tagama EOK olümpia ettevalmistusperioodil sportlasele ESL-le eraldatud toetuste olümpiamängudeks valmistumisel jõudmise konkreetsete Sportlasteni; SUUSALIIT KAHJUKS SEDA PUNKTI EI TÄIDA NAGUNII. TA EI KORRALDA EGA ORGANISEERI MIDAGI.

5. EOK poolt Suusaliidule olümpiamängude ettevalmistamiseks eraldatud toetustega tagab Sportlane selle toetuse kasutamise MK etappidel osalemiseks ning hooldemeeskonna kaasamiseks maailmakarikaetappidele, sh võimalusega teenindada kõikide kohal olevate Eesti koondise suusatajate suuski; ESL ON LIKVIDEERINUD HOOLDEMEESKONNA. MIDA SIIN SILMAS PEETAKSE? SPORTLANE KOHUSTUB SAADUD EOK TOETUSI KASUTAMA AINULT TREENIMISEKS JA VÕISTLEMISEKS.

6. Suusaliit annab Sportlase võistlus- ja treeningriietusele reklaamipinda 250 cm2 Sportlase isiklikele toetajatele ja jätab alaliidu ülestele toetajatele spordiala arengule kaasaaitamiseks 200 cm2. Mütsi logo jääb Sportlase isiklikule toetajale; EI SOBI. OLUKORD ON SELLINE, ET EESTI MURDMAAKOONDIS PEAB LEIDMA ISE OMA EELARVEST 80%, EOK 20% JA ESL 0%. KAHJUKS PUUDUVAD MEIL VÕIMALUSED JA OSKUSED LEIDA SPONSOREID, KES LEPIKSID OLUKORRAGA, KUS NEMAD ANNAVAD RAHA AGA LOGOD ON KELLEGI TEISE OMAD. SENINE ESL-i PRAKTIKA PANNA SPORTLASTE RIIETELE SUUSALIIDU PRESIDENDIGA SEOTUD FIRMADE LOGOSID, ILMA, ET NAD RAHALISELT MEID TOETAKS, ON SOBIMATU. NÄITEKS 2015/2106 HOOAJAL VALGA PUU, 2016/2107 GRAANUL INVEST.

7. Sportlane annab Suusaliidule oma treeningplaanidest ja võistluskalendrist ülevaate hooaja alguses ning tagab igakuiselt Suusaliidule aruandluse EOK olümpiaettevalmistustoetuste kasutamise osas; KUNA ESL MIDAGI EI ORGANISEERI JA SEAL POLE ENAM TÖÖL KA ÜHTEGI SPORTI TUNDVAT INIMEST, PUUDUB IGASUGUNE MÕTE SAATA SUUSALIIDULE OMA TREENINGPLAANE.

8. Lepingu osapooled kohustuvad mitte andma avalikkusele Suusaliidu, sportlase, EOK ja Koostööpartnerite mainet kahjustavat ja erimeelsusi tekitavat infot ning hoiduvad ebakohasest kriitikast nii kaasvõistlejate kui ka käesoleva lepingu osapoolte suhtes. OSAPOOLED KOHUSTUVAD RÄÄKIMA TÕTT

9. KÄESOLEVAGA VÕTAB ESL OMALE KOHUSTUSE SAATA ÜKS E-MAIL ENNE IGAT MK-d SPORTLASTE REGISTREERIMISEKS. SEE ON AINUKE ESL KOHUSTUS KÄESOLEVAL OLÜMPIAHOOAJAL MUSRDMAASUUSATAMISE RAHVUSKOONDISE EES.

10. ARVESTADES ASJAOLU, ET EOKst RIIGI RAHA MAKSTAKSE JAANUS TEPPANILE, KES EI TREENI MITTE KEDAGI, SIIS NEED TREENERID KES TREENIVAD SPORTLASI PEAVAD SAAMA TÖÖTASU SPORTLASE POOLT.

Käesolev kirjalik koostöökokkulepe jõustub alates selle mõlema poole allakirjutamisest ja kehtib kuni 31. märtsini 2018.

Tagasi üles