Faktiliselt läks Sillamäe Kalevi klubi pankrotti juba 2014. aastal

Sillamäe Kalev meeskond 2015. aastal

FOTO: Liis Treimann

Mullustel Eesti jalgpallimeistrivõistlustel kaheksandana lõpetanud, kuid maksevõimetuse tõttu viimaseks kukutatud Sillamäe Kalevi jalgpalliklubiga on kõik. Viru Maakohus kuulutas täna välja meeskonna vedaja, MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe, pankroti.

Veebruaris 2018 laekus kohtusse MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Avaldusest nähtub, et võlgnikul on kohustusi võlausaldajate ees kokku summas 251 253 eurot, millest 99 641 eurot on võlgnevus töötajate ees.

Ajutise pankrotihalduri aruandest ilmnes, et võlgnikul on põhivara maksimaalselt summas 6 758,24 eurot ja rahalised vahendid summas 144,41 eurot. Samas märkis ajutine pankrotihaldur, et tuginedes majandusaasta aruannetele on faktiliselt võlgnik pankrotis juba alates 2014.a. Käesolevaks ajaks on võlgniku tegevus lõppenud ning puuduvad võimalused võlgniku saneerimiseks ja/või tegevuse taastamiseks selliselt, et selle tegevuse tulemusena saaksid rahuldatud võlausaldaja nõuded. 

Kohus, tutvunud pankrotiavalduse ja tsiviilasja materjalidega, kuulanud ära menetlusosalised, leidis, et tuleb kuulutada välja pankrot. Kohus nõustus ajutise pankrotihalduri seisukohaga, et võlgnik on maksejõuetu, kuna võlgniku suutmatus võlausaldaja nõudeid rahuldada ei ole ajutise iseloomuga ning võlgniku tegevus on seiskunud ning vara praktiliselt puudub.

Kohtumäärus ei ole jõustunud ja on edasikaevatav 15 päeva jooksul.

Tagasi üles