Jooksuvõistluse korraldajaid süüdistatakse rassismis

Tänavuse Tallinna maratoni osalejad jooksurajal.

FOTO: Priit Simson / Postimees

Soolise võrdõiguslikkuse volinik algatas septembri lõpus menetluse Saaremaa kolme päeva jooksu korraldajate Tõnu Vaheri ja Helen Jürjo suhtes, pannes neile süüks rassistlikke eelarvamusi ja diskrimineerimist.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper nõudis jooksu korraldajatele saadetud kirjas selgitusi, mis asjaoludel on nad tagasi lükanud Aafrika riikidest pärit jooksjate osalemispalved ja miks nad leiavad, et jooksjate tegelik eesmärk on saada sissesõiduluba Euroopa Liitu, kirjutab Meie Maa.

Volinik leiab ajalehes ilmunud leheloo põhjal, et Aafrika riikidest pärit jooksjate etniline päritolu on saanud takistuseks nende osalemisele võistlustel. «Leian, et eeltoodud põhjustel sportlaste kutsumisest loobumine põhineb rassistlikel eelarvamustel ning on seetõttu vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega, diskrimineerides isikuid nende rahvuse või rassi tõttu,» kirjutas volinik.

Tõnu Vaher tunnistas, et menetluse alustamine oli tema jaoks šokk, kuna ta ei osanud aimatagi, et Musta Mandri jooksumeeste osalemistaotluste tagasilükkamist võidakse seostada rassismiga. Tema ainus motiiv oli vältida võimalikke probleeme, mille eest hoiatasid teised kogemustega suurvõistluste korraldajad ja jooksumaailma köögipoolt tundvad inimesed.

Vaheri sõnul on ta volinikuga telefonitsi kõnelenud ja talle olukorda selgitanud, läinud teisipäeval saatis ta ka kirjaliku vastuse voliniku esitatud küsimustele.
 

Tagasi üles