Neljapäeval, 15. novembril Paides toimuval IX Eesti Spordi Kongressil tutvustab Eesti Olümpiakomitee spordirahva ettepanekuid, kuidas tekitada Eesti lastes ja noortes regulaarset liikumisharjumust, tõsta eestimaalaste tervena elatud aastate arvu ning tagada Eesti tippspordi konkurentsivõime, et meie sportlased võidaksid rohkem rahvusvaheliste tiitlivõistluste medaleid. Vaata otsepilti.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul sõltub laste ja noorte liikumisharrastuse edendamise õnnestumisest pikas perspektiivis Eesti rahva tulevik.

«Meie mure Eesti inimeste tervise üle on sügav. On viimane aeg, et veel jõulisemalt sekkuda ja meie näeme, et muutused saavad alguse uutest põlvkondadest. Laotakse ju tervisele ja tervislikele eluviisidele alus just lapsepõlves. Seetõttu on ka meie spordikongress tervema Eesti nimel pühendatud suuresti just laste ja noorte liikumisele ning koolispordile.

Muidugi käsitleme kongressil ka tippsporti – sportliku rahva loomulik osa on spordikangelased ja eeskujud, kes on valmis maailma kangelastega rinda pistma. Oma riigi tutvustamine maailmale, seistes olümpiamängude poodiumi kõrgeimal astmel, on ülev ja hindamatu emotsioon,» ütles Sõõrumaa.

«Füüsiliselt aktiivne rahvas on kestlik ja terve rahvas,» ütles kultuuriminister Indrek Saar.

«Liikumisharrastuse edendamisel oleme eesmärgiks seadnud, et aastaks 2030 oleme jõudnud Põhjamaade tasemele ehk regulaarselt liigub umbes 2/3 elanikkonnast. Järgmiseks teen ettepaneku keskenduda kahe olulise eesmärgi saavutamisele.

Esiteks peab igale Eesti lapsele olema tagatud tervislik arengukeskkond ja võimalus saada head liikumisharjumused kaasa juba koolist. See eeldab laiapõhjalist koostööd riigi, spordiorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste, koolide ja lastevanemate vahel ning üldist teadlikkuse tõstmist ühiskonnas.

Teine oluline eesmärk liikumisharrastuse edendamisel on meie eeskujud ja tipud, mistõttu oleme ellu kutsunud Team Estonia käivitamise. Selleks oleme leidnud järgmiseks neljaks aastaks vahendeid 8 miljoni euro ulatuses, et alates järgmisest aastast senisest enam toetada andekaid noorsportlasi, sportmängude koondisi ning luua regulaarse toetuse andekatele mitteolümpiaalade sportlastele, mis praeguseni on puudunud,» lisas Saar.

IX Eesti Spordi Kongressil pakub Eesti Olümpiakomitee välja spordirahva visiooni, kuidas saavutada Eestis olukord, kus kõik kooliealised lapsed saaksid vajaliku soovitusliku mõõduka või tugeva intensiivsusega liikumiskoormust iga päev vähemalt 60 minutit ehk kokku seitse tundi nädalas.

Laste liikumisharrastuse problemaatikat ja erinevaid lahendusi käsitletakse kahes paneelis: laste- ja noortesport kohaliku omavalitsuse tasandil ning sport koolis. Lisaks antakse ülevaate strateegia Sport 2030 esimese nelja aasta tegevustest.

Samuti on kongressi kavas Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumi koostöös sündiva kauaoodatud uue tippspordiprogrammi Team Estonia sisuline esmatutvustus, uue programmi eesmärk on medalite võitmine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Team Estonia programmi raames luuakse tippsportlastele laiapõhjalisem toetussüsteem ning tagatakse kõrgtasemel tingimuste ja tugiteenuste saadavus.

Eesti Spordi Kongressi korraldab Eesti Olümpiakomitee, kongress toimub kord olümpiatsüklis ehk iga nelja aasta tagant. Eelmisel Eesti Spordi Kongressil 2014. aastal arutati Eesti spordipoliitika põhialuseid aastani 2030, mis hiljem kinnitati Riigikogu poolt. Kongressist, mille eesmärk on arutleda Eesti spordi olulisemate võtmekohtade üle ning leppida kokku lahendustes, võtavad osa spordiorganisatsioonide ning riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Kongressi avab president Kersti Kaljulaid. Kongressi programmi ja esinejad leiate SIIT.

Järelvaadatav: