L, 1.04.2023

Ott Tänak kutsub inimesi ujuma õppima

Postimees Sport
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Ott Tänak
Ott Tänak Foto: McKlein

Täna 12. aprillil algusega kell 12.30 esitletakse Tallinna Sõle ujulas ujumise algõpetuse e-õppematerjale, mis sobivad nii iseõppijaile kui ka ujumise õpetajate. Alguse saab ka teavituskampaania, milles Luule Komissarov, Ott Tänak, Tõnis Niinemets ja Martin Lapin kutsuvad kõiki Eesti inimesi ujuma õppima.

«Ujumise e-õppematerjalide valmimine on järgmine loogiline samm eestlaste parema ujumisoskuse saavutamiseks. Kui täpsustasime riiklikus õppekavas ujumisoskuse sisu, siis hakkasime kohe mõtlema ka sellele, et õpetaja, kes ujumist õpetab, saaks ka vajalikud materjalid,» ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Mihkel Rebane ning lisas: «täna esitletavad õppematerjalid ujumise õpetamiseks on kaasaegsele e-riigile kohaselt digitaalsel kujul – lisaks e-raamatule moodustavad õppevarast suure osa ka õppevideod.»

«Vastvalminud õppematerjalid on peamiselt abiks ujumisõpetajatele ja lapsevanematele, et lapsi ujumisoskuse omandamisel toetada, aga need sobivad ka kõikidele teistele, kes soovivad ujumisoskust omandada või teisi selles juhendada,» rääkis Eesti Ujumisliidu ujumise algõpetuse projektijuht Helen Link, kelle sõnul on ujumisoskuse peamiseks eesmärgiks laste rõõmsam ja ohutum elu.

Valminud juhendite ja õppematerjalide komplekt annab eeldused ujumistundide läbiviimiseks ning ujumisoskuse omandamiseks. Materjalid põhinevad efektiivsel ja mängulisel metoodikal, mis toetab õpilaste sisemist motivatsiooni ujuma õppida. Samuti võimaldab metoodika aktiivselt osaleda õppes ja toetab õpilase eneseanalüüsioskust.

Alates 2018. aastast kehtib põhikooli riiklik õppekava, millega uuendati ka ujumisõpetuse sisu. Selle eesmärgiks on tagada laste piisav ujumisoskus, mis tähendab, et lapsed peavad 3. klassi lõpuks suutma ujuda kokku 200 meetrit rinnuli ja selili asendis, sukelduda ja tuua veekogu või basseini põhjast eseme, hõljuda vees paigal asendis ja asendeid vahetades 3 minutit ning hüpata vette mis on üle pea ja sealt väljuda. Eesmärgi saavutamiseks eraldatakse igal aastal riigi eelarvest koolide ujumise algõpetuse läbiviimiseks kohalikele omavalitsustele täiendavalt 1 miljon eurot.

E-õppematerjalide esitlusel osalevad osalevad lisaks ujumise õpetajatele ja erinevatele spetsialistidele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, SA Innove, Päästeameti ning Norra Ujumisliidu ja Norra saatkonna esindajad, kes kõik on alates 2014. aastast kooliujumise edendamisesse panustanud.

Kohal on ka e-õppematerjalide koostajad: Vladimir Kunitsõn (TLÜ), Maria Trei(Kuusalu Keskkool), Maret Pihu (TÜ), Mart Laanpere (TLÜ) ja e-õppematerjalide metoodika autorid Per Irgens ja Rune Larsen Norrast ning Norra Ujumisliidu president Cato Bratbakk.

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise, eestindamise ja tootmise on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning seda on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest «Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt».

Kõik e-õppematerjalid on koondatud kodulehele ujumiskursus.ee

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles