Tulevased petturid, värisege! Dopinguvastases võitluses algab uus ajastu

Dopingu A- ja B-proov.

FOTO: CHRISTINNE MUSCHI/REUTERS

Eelmisel nädalal Poolas Katowices toimunud maailma antidopinguagentuuri WADA konverentsi järel võib öelda, et dopinguvastases võitluses algab täiesti uus ajastu.

Konverentsil võeti vastu 2021. aastal jõustuv uus antidopingukoodeks, mis paljude ekspertide hinnangul on karm ja kõigi aegade parim. Selles on lapitud seniste koodeksite nõrku kohti ja valgeid laike, mis lubasid reeglite rikkujatel laveerida ning vaidlustada otsuseid rahvusvahelises arbitraažis. Uut koodeksit valmistati ette mitu aastat ning selle väljatöötamisel osales palju erinevate elualade spetsialiste, teatas portaal mir-la.com.

Millised on olulisemad muudatused, mida uus koodeks sisaldab? Esimene järeldus: dopinguvastane võitlus jätkub ja tugevneb. WADA kavatseb koos partneritega tegutseda veelgi jõulisemalt ja otsustavamalt.

Näiteks laieneb antidopingureeglite rikkumise eest vastutavate inimeste ring. Selle vajadusest on WADA rääkinud juba mitu aastat. Reeglina ei otsusta dopingut tarbida sportlane üksi. Alati leidub keegi, kes toimetas dopingained kohale, müüs, soovitas, hoidis neid jne. Seetõttu on uues koodeksis selgelt kirjas sportlase taustajõudude ehk treenerite, arstide, massööride, erinevate instruktorite, klubikaaslaste jne vastutus. Nad hakkavad dopingu tarvitamise eest vastutama samaväärselt sportlasega.

Teine oluline teema: WADA rahvusvaheliste struktuuride ja riikide antidopinguorganisatsioonide koostöö kõigi riikide valitsustega. Uus koodeks seab riikide valitsustele selge vastutuse antidopingu töö korraldamisel, rahastamisel ja tingimuste loomisel nulltolerantsi rakendamiseks.

Uus koodeks keelab üheselt parajasti dopingukaristust kandvate inimeste igasuguse tegevuse spordis. Enamgi, niisuguste inimestega koostöö tegemine toob kaasa piisavalt karmid sanktsioonid. Näiteks kui sportlane harjutab dopingukaristust kandva treeneri juhendamisel, rikub ta sellega antidopingureegleid ja saab samuti karistada. Samamoodi ei tohi harjutada koos dopingukaristust kandva teise sportlasega!

Edasi. Riikide valitsused ei tohi toetada spordiorganisatsioone, mis pole allkirjastanud rahvuslikke antidopingureegleid. Riigi kohustuste hulka kuulub ka diskvalifitseeritud sportlastelt, treeneritelt ja teistelt isikutelt kõigi preemiate autasude ja muu äravõtmine, kui nende saamine langes antidopingureeglite rikkumise perioodi.

Konverentsil esines jõulise avaldusega tuleva aasta 1. jaanuarist WADA presidendiks saav Poola spordi- ja turismiminister Witold Banka. Ta teatas, et WADA rahastamist peab suurendama ja esitas ettepanekuid, kuidas seda teha.

ROKi presidendi Thomas Bachi sõnul püütakse jõuda olukorrani, et kõiki järgmise aasta Tokyo olümpial osalevaid sportlasi testitaks enne mänge.

Lisaks on WADA kohe-kohe valmis tuvastama geenidopingut, selle teste tehakse juba Tokyo olümpial.

Tagasi üles