Avalik kiri alaliidu endisele presidendile: lõpetage oma tants viisakalt ja auväärselt!

Aune Past. FOTO: Erakogu

Eesti Tantsuspordi Liidu (ETSL) juhatuse liikmed koostasid avaliku kirja alaliidu endisele presidendile Aune Pastile.

ETSL kirjutab koduleheküljel, et olukord on muutunud talumatuks, kuna endine president ja juhatuse liikmed on oma igapäevase siseriikliku ja rahvusvahelise laimukampaaniaga sisuliselt halvamas ETSLi juhtorganite tavatööd.

«Ajal, kus on kõigil koos vajalik valmistuda esimesteks tantsusporti võistlusalana sisaldavateks olümpiamängudeks 2024. aastal Pariisis, laiendada meie alaliidu ja tema liikmete võimekust ja arvukust, peab juhatus hoopis pidevalt lükkama ümber valeinformatsiooni ja laimu, mida on levitatud meie rahvusvaheliste partnerite hulgas, Eesti Olümpiakomitees ja spordiringkondades. See on kaasa toonud olukorra, kus aastakümneid tegutsenud alaliit peab oma partneritelt küsima taaskord kinnitusi enda legitiimsuse kohta spordiala esindamisel nii Eestis kui rahvusvaheliselt,» teatab ETSL.

Postimees avaldab ETSLi juhatuse liikmete avaliku kirja täismahus ja muutmata kujul.

Austatud alaliidu ekspresident Aune Past, lõpetage oma tants viisakalt ja auväärselt!

Mida teha tantsijaga, kellel puudub muusikaline kuulmine, kes astub partnerile jalale, ajab iga kord sassi, mis tants üldse on ning läheb seejärel kohtunike juurde nõudma maksimumpunkte?

Just selline olukord tabas Sind, Eesti Tantsuspordi Liidu endine president Aune Past. Sind hääletati ametist maha, sest Sinu töö juhina ei vastanud ootustele. Sina aga otsustasid asuda juhtima uut konkureerivat ja paljusid inimesi eksitavat «alaliitu», mida ei toeta ei Eesti Olümpiakomitee ega ka Maailma Tantsuspordi Föderatsioon (WDSF). Peame Sinu tegu ebaeetiliseks ning Eesti tantsuspordile kahju toovaks ettevõtmiseks. Kui alaliidus toetust ei ole, tuleb teha oma alaliit?! See on ebaprofessionaalne ja meie suhtes alatu lähenemine.

Meie, ligi 30-aastane Eesti Tantsuspordi Liit, oleme Eesti Olümpiakomitee aktiivne liige ning valmistume võistlustantsu olümpiaalaks saamiseks, et saata Eesti tantsusportlased nelja aasta pärast suveolümpiamängudele Pariisi. Me vajame selleks spordirahu.

Aune, palun ära tee Eesti tantsijatele karuteenet ega halvenda nende olümpialootusi. Olümpial osalemine eeldab ponnistust, koostööd, aktiivset toetuse otsimist, uute noorte ette valmistamist ja nende taseme tõstmist maailmamängude vääriliseks. Me vajame koostööd, mitte lõhestamist.

Täna ühendab meie alaliit üle Eesti 34 tantsuspordi klubi ja -kooli. Lisaks sellele veel rida kandidaate ja assotsieerunud liikmeid. Võistlusala populariseerimiseks on alaliidu rüppe liikumas ka breiktantsijad. Me oleme tõusuteel ja edurajal.

Sinu juhtimisel ja oma sihitu spordipoliitika läbisurumiseks registreerisite eelmise juhatuse enamushäältega üks tund enne üldkoosolekut ETSLi täisliikmeks n-ö pseudoklubi ehk klubi, mis ei vastanud ETSLi põhikirjale. Tagatipuks esitati võltsitud volitusi üldkoosolekul kvoorumi kokkusaamiseks.

ETSLi niigi väheseid rahalisi vahendeid kasutati Sinu kui ekspresidendi heakskiidul ja ühe tagasikutsutud asepresidendi juhtimisel vastuolus ETSLi üldkoosoleku otsusega kinnitatud eelarvele.

Kõik eeltoodu viis kahe juhatuse liikme ja presidendi mahavalimiseni käesoleva aasta veebruaris. Me ei mõista siiani, miks Sa küll niimoodi tegutsesid.

Eriti kurb on see, et Sinu pettumus on Sind kannustanud Eesti tantsusporti kahjustama ka rahvusvaheliselt.

Maailma Tantsuspordi Föderatsioon (WSDF) on Sinu mahitusel algatanud uurimise võimalike rikkumiste kohta Eesti alaliidus. Küsimuse all on Eesti liikmelisuse peatamine selles lugupeetud rahvusvahelises katusorganisatsioonis. Kuidas Sinu enda korraldatud intriigid saavad olla Eesti tantsuspordi huvides, hea Aune?

Peale Sinu mahavalimist käesoleva aasta veebruaris ei suutnud Sa toolist lahti lasta. Hea Aune, miks Sa seda teed? Miks on Sulle isiklik ambitsioon tähtsam kui Eesti tantsuspordi hea käekäik?

Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liikmed:

Alari Liiv

Erkki Aas

Ivo Kappet

Regina Velberg

Tagasi üles
Back