K, 31.05.2023

Kohus ei võtnud dopingukahtluse all oleva Nabi hagi arutusele

BNS
Facebook Twitter
Comments
Heiki Nabi.
Heiki Nabi. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Harju maakohus ei võtnud dopingukahtluse alla sattunud maadleja Heiki Nabi hagi Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) ning Eesti Antidopingu SA vastu arutusele.

Nabi esitas hagi sihtasutuste tegevuse peale ning taotles talle määratud esialgse võistluskeelu tühistamist. 

Kohus märkis, et Nabi hagiavalduse rahuldamine ei ole võimalik ühelgi õiguslikul alusel ehk hagi on õiguslikult perspektiivitu.

«Esialgse võistluskeelu määramise otsustas selleks moodustatud sihtasutuse kolleegium. Sihtasutuse kolleegium ei ole aga juriidilise isiku organ tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses (s.t ei ole juhatus ega nõukogu) ja kolleegiumi vastu võetud otsuseid ei saa seetõttu vaidlustada juriidilise isiku organi otsuse vaidlustamiseks ette nähtud korras. Hagejal võib siiski olla õigus kasutada muid õiguskaitsevahendeid,» märkis kohus.

Kohus tõdes, et isegi kui kolleegiumi otsust saaks vaidlustada, ei ole otsuse tühisus või kehtetus hageja esile toodud asjaoludel võimalik. Nabi heidab ette otsuse vastuvõtmise korra rikkumist ning nimelt seda, et teda ei kuulatud kohaselt ära pärast otsuse vastuvõtmist. Samas märkis kohus, et toimingud, mida tuleb teha pärast otsuse vastuvõtmist, ei ole aga otsuse vastuvõtmise korra osa ega saa mõjutada otsuse kehtivust.

«Vahekohtu kokkuleppe olemasolu või puudumist ei ole praeguses menetlusstaadiumis esile toodud asjaoludel võimalik tuvastada ja sellele kohus hagi menetlusse võtmisest keeldumisel ei tugine. Samuti ei anna kohus hinnangut muudele väidetele,» selgitas kohus.

Sihtasutused edastasid Nabile 17. veebruaril teatise, milles andsid teada esialgse võistluskeelu määramisest. Põhjuseks toodi, et Nabi 6. jaanuari võistlusvälise dopingukontrolli analüüs sisaldas keelatud ainet letrosooli. 

Taotleb esialgse võistluskeelu peatamist

Nabi palub kohtult esialgse võistluskeelu peatamist, sest EADSE ja EAD on selle seadmisel rikkunud enda kehtestatud reegleid, käitunud vastuoluliselt, varjanud sportlase eest olulist materjali, millega tal nende endi reeglite järgi on õigus enda kaitse ettevalmistamiseks tutvuda ning on läinud vastuollu Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) koodeksiga.

Nabi leiab, et EADSE ja EAD rikkusid WADA koodeksit, sest ei andnud talle võimalust seletuste andmiseks ei enne ega ka kohe pärast esialgse võistluskeelu määramist. Nabi vahetut ärakuulamist ei ole siiani võimalikuks peetud. Samuti varjavad EAD ja EADSE Nabi eest esialgse võistluskeelu määramise menetluse materjale. 

Nabi hinnangul on tema süüdimõistmisel ja karistamisel rakendatud selgelt ennatlikke ja ebaproportsionaalseid meetmeid ning palub kohtult nende tühistamist. Samuti rõhutab 35-aastane sportlane, et kohaldatud keeld piirab otsustaval määral tema õigusi treenida ja võistelda ehk valmistuda tänavu suvel toimuvateks Tokyo olümpiamängudeks. 

Nabi esindava vandeadvokaadi Paul Kerese sõnul pöördus sportlane kohtusse selleks, et säilitada võimalus olümpial osalemiseks, kui distsiplinaarkolleegium ei tuvasta teadlikku dopingu tarvitamist. 

«Olümpiamängud on kohe käes ja praegune menetlus sattus kõige magusamale ettevalmistusajale. Selleks et Heiki saaks tulemuslikult olümpiaks valmistuda, peab ta osalema rahvusvahelistes laagrites ja võistlustel, sest tema tasemega vastaseid Eestis ei leidu,» selgitas Keres. 

Nabi advokaat: menetlusmaterjale varjatakse

Kerese sõnul ei ole letrosooli puhul esialgne võistluskeeld automaatne, vaid selle võib jätta ka kohaldamata. Ta lisab, et EAD ja EADSE varjavad esialgse võistluskeelu menetluse materjale, mida nad omaenda reeglite kohaselt on sportlase nõudmisel kohustatud kohe üle andma.

«Seega me tegelikult ei tea, miks esialgne võistluskeeld määrati, miks ei ole arvestatud rikkumise esmakordsust ja seda, et taoliste ainete juhuslik sattumine sportlase organismi on võimalik näiteks läbi saastunud toidu, inimkontaktide kaudu või kasvõi jõusaali atribuutika katsumisel,» märkis Keres.

Keres lisab, et WADA koodeks sätestab enne lõpliku distsiplinaarotsuse langetamist range konfidentsiaalsuse nõude, mida praegusel juhul on A-proovi leiu lekitamisega rikutud ja seega on Nabi tema hinnangul kaotanud süütuse presumptsiooni, mis samuti segab olümpiaks valmistumist.

Nabi taotleb endiselt B-proovi analüüsimist esimesel võimalusel ning soovib koos esindajaga kindlasti ise selle avamise protseduuri juures viibida. Sportlane lubab avalikkust viivitamatult teavitada B-proovi avamise aja selgumisest.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles