Politseis peaaegu kaheksa tundi ütlusi jaganud Getulio Aurelio Fredole esitati kuriteokahtlustus (1)

Karl-Joosep Küngas
Copy
Fredo Getulio Aurelio.
Fredo Getulio Aurelio. Foto: Madis Veltman / Postimees

Nõmme Kalju endine treener Getulio Aurelio Fredole esitati politseis kuriteokahtlustus naisjalgpalluri väidetavas seksuaalses ahistamises.

«Andsime põhjalikud ütlused ligi 7,5 tunni jooksul,» ütles Fredo kaitsja Robert Sarv, kelle sõnutsi jätkatakse tööd süüdistuse ümberlükkamiseks. 

Loe täispikka artiklit Õhtulehest.

Põhja ringkonnaprokuratuuri andmetel on uurijad üle kuulanud kaks kannatanut, tunnistajad ning kahtlustatava. Menetlus jätkub ja uurimine puudutab episoode, mis toimusid ajavahemikul 2014-2019.

«Kahtlustuse sisu ei ole muutunud – kriminaalmenetlus alustati ja seda viiakse jätkuvalt läbi karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu täisealise ja alaealise vahel, kui süüdistatav on seda tehes ära kasutanud kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust,» kommenteeris prokuratuur ERRile.

Põhja ringkonnaprokuratuur teatas möödunud nädalal, et alustas jalgpalliliidult saadud info põhjal kriminaalmenetlust Getulio Aurelio Fredo suhtes ja uurib episoode ajavahemikul 2014–2019, kus on tuvastanud kaks kannatanut. Kriminaalmenetluse algatamise alus on karistusseadustiku paragrahv, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu täisealise ja alaealise vahel, kui süüdistatav on seda tehes ära kasutanud kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust.

Eesti jalgpalliliit on Kalju endisele treenerile juba määranud eluaegse jalgpallis tegutsemiskeelu.

«Täname kõiki inimesi, kes meiega distsiplinaarmenetluses koostööd on teinud. Teie julgus väärib tunnustust. Menetluse käigus kogusime lisaks seni ajakirjanduses kajastatule olulist lisainformatsiooni, mida me isikute konfidentsiaalsuse kaitseks ei avalda, muu hulgas on infot samast perioodist, mida prokuratuur nüüd uurima on asunud ehk kuni aastani 2019. Rõhutame, et menetlus toimus EJLi reeglite kohaselt, mille järgi anti võimalus esitada oma seisukoht kõigil pooltel, kusjuures selleks seatud algset tähtaega pikendati. Mõistagi vaatab jalgpalliliit kui spordiorganisatsioon oma menetluses rikkumisi valdavalt läbi eetika, hoopis teine asi on politseiuurimine, kus kontrollitakse seaduste täitmist,» seisab EJLi distsiplinaarkomisjoni avalduses.

Otsus põhines EJLi distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis ütleb, et «isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides», ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest. Distsiplinaarkomisjon tuvastas ka vastuolu treenerite eetikakoodeksiga ja märkis, et Getulio Aurelio Fredo on ajakirjanduses esinenud jalgpalli mainet kahjustavate avaldustega.

Tagasi üles