VIDEOD ⟩ Apellatsioonikomisjon jätab Getulio karistuse jõusse. Kaitsja Sarv: jalgpalliliit rikub enda reegleid

Postimees Sport
Copy
Vandeadvokaat Robert Sarv (vasakul) koos oma kaitsealuse, jalgpallitreener Getulio Aurelio Fredoga.
Vandeadvokaat Robert Sarv (vasakul) koos oma kaitsealuse, jalgpallitreener Getulio Aurelio Fredoga. Foto: Madis Veltman

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) määras märtsi keskel endisele Nõmme Kalju treenerile Getulio Aurelio Fredole tähtajatu jalgpallis tegutsemise keelu. Ta kaebas otsuse edasi, ent jäi ikkagi kaotajaks.

Hoolealuste seksuaalses väärkohtlemises süüdistatav Fredo kaebas otsuse edasi EJLi apellatsioonikomisjoni, mille esimeheks on Priit Kotkas. Tema kõrval kuuluvad sinna vandeadvokaadid Aivar Pilv ja Enno Heringson. 

Täna langetati otsus, et Fredo karistus jääb kehtima. «Kiire kommentaar on see, et kaebus jäeti rahuldamata, distsiplinaarkomisjoni otsus jäi jõusse. See otsustati distsiplinaarkomisjoni poolt kogutud materjalide põhjal,» ütles Kotkas Elu24-le. 

Pikemalt kuula ja vaata videost:

Fredo kaitsja Robert Sarv pole toimuvaga rahul. «Hetkel on meile teada kaks juhtumit, Mia Belle Trisna ja Birgit Tikuga seoses. Teisi juhtumeid meile edastatud pole. Me ei tea, kes ja mida on jalgpalliliidule rääkinud. Jalgpalliliit pole suutnud meile tänaseni seda informatsiooni edastada,» arutles advokaat.

«Kusjuures tänasel istungil seda justkui veel kritiseeriti, et oma mälu järgi tulnuks kommenteerida. Mina seda õiglaseks ei pea, olgu tegemist ükskõik millise MTÜga. Ausa mängu reeglid, eriti Euroopa jalgpallis, peaksid kehtima kõigile ühtmoodi. 

Nende enda reeglites on kirjas, et aegunud juhtumeid ei menetleda. Ja ülejäänud juhtumite kohta peab inimesel endal olema võimalus end efektiivselt kaitsta. Arvan, et nende reeglite juurde tuleks ka praegu jääda.»

Pikemalt kuula ja vaata videost: 

Avaldame ka EJLi ametliku pressiteate:

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) apellatsioonikomisjon otsustas mitte rahuldada Getulio Aurelio Fredo kaebust ning seeläbi jäi jõusse talle varem määratud tähtajatu jalgpallis tegutsemise keeld.

Apellatsioonikomisjon vaatas läbi distsiplinaarmenetluses toimunu ja esitatud kirjaliku kaebuse, kuulas komisjoni koosolekul ära kaebuse esitaja ja distsiplinaarkomisjoni seisukohad ning tegi seejärel otsuse. Otsuse motiivid edastab komisjon 18. juuniks.

Apellatsioonikomisjon on sõltumatu organ, mis vaatab läbi kaebusi jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni otsuste ja tegevuse suhtes. Komisjoni liikmed on vandeadvokaat Enno Heringson ja vandeadvokaat Aivar Pilv ning komisjoni esimees Priit Kotkas.

Teatavasti määras EJLi distsiplinaarkomisjon 19. märtsil Getulio Aurelio Fredole tähtajatu jalgpallis tegutsemise keelu. Toonane otsus põhines EJLi distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis ütleb, et «isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides», ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest. Distsiplinaarkomisjon tuvastas ka vastuolu treenerite eetikakoodeksiga ja märkis, et Getulio Aurelio Fredo on ajakirjanduses esinenud jalgpalli mainet kahjustavate avaldustega.

Toonases EJLi distsiplinaarkomisjoni avalduses seisis: «Menetluse käigus kogusime lisaks seni ajakirjanduses kajastatule olulist lisainformatsiooni, mida me isikute konfidentsiaalsuse kaitseks ei avalda, muuhulgas on infot samast perioodist, mida prokuratuur nüüd uurima on asunud ehk kuni aastani 2019. Rõhutame, et menetlus toimus EJLi reeglite kohaselt, mille järgi anti võimalus esitada oma seisukoht kõigil osapooltel, kusjuures selleks seatud algset tähtaega pikendati. Mõistagi vaatab jalgpalliliit kui spordiorganisatsioon oma menetluses rikkumisi valdavalt läbi eetika, hoopis teine asi on politseiuurimine, kus kontrollitakse seaduste täitmist.»

Distsiplinaarkomisjon lisas toona, et otsus andis ühese hinnangu ajakirjanduses esitatud mõtteviisile, mille järgi olevat treeneri ja tema mitukümmend aastat noorema alaealise õpilase suhe aktsepteeritav.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles