T, 29.11.2022

30 aastat tegutsenud kardiliit lammutatakse? EAL süüdistab neid puudulikus juhtimises

Postimees Sport
30 aastat tegutsenud kardiliit lammutatakse? EAL süüdistab neid puudulikus juhtimises
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Eesti kardispordi meistrivõistluste etapp läinud suvel Tabasalus. Foto on illustratiivne.
Eesti kardispordi meistrivõistluste etapp läinud suvel Tabasalus. Foto on illustratiivne. Foto: Tõnis Krikk

Eesti kardispordi kogukonda rabas Eesti Autospordi Liidu (EAL) juhatuse tagaselja tehtud otsus lõhkuda aastakümneid toimunud kardispordikorraldus. Postimees on juba varasemalt kirjutanud, et EAL soovib enda alla kuuluvas Eesti Kardiliidus (EKL) muuta juhtimisstruktuuri.

Avaldame EKLi vastulause EALi 1. veebruari juhatuse otsusele täismahus

Käesolevaga vastab Eesti Kardiliit EAL-i juhatuse 01.02.2022 otsuses toodud alusetutele ja pahatahtlikele väidetele ning avaldab nimetatud otsusele eelnenud sündmused.

Eesti Kardiliidu eelmise aasta (01.02.2021) üldkoosolekul valiti 24 Kardiliidu liikme poolt uus kolmeliikmeline juhatus koosseisus Johannes Moor, Sander-Mel Mellikov ja Priit Karjus. Juhatus esmaseks ülesandeks võeti Kardiliidu majandusliku seisu kindlustamine, kogu kardisporti puudutava reeglistiku (mh spordi- ja tehnilised reeglid) revisjon ja kaasajastamine ning Eesti meistrivõistluste (EMV) kui kohaliku tasandi olulisema võistlussarja planeerimine ja läbiviimise korraldamine. Tuleb rõhutada, et kõike seda asuti tegema keerulisel koroonaviiruse epideemia ajal ning mõned kuud enne kohaliku võistlushooaja algust.

Juhatuse selge soov ja eesmärk oli leida EMV sarjale korraldaja eraldi Kardiliidust (varasemalt on EMV sarja korraldanud Kardiliit ise), kes viiks kogu sarja läbi FIA Spordikoodeksile ja Eesti Vabariigi seadustele vastavalt. Siiski seisti sisuliselt kuu enne hooaja algust silmitsi faktiga, et EMV võistluste jaoks puudub korraldaja ning ainsaks võimaluseks jäi Kardiliidu juhatusel korraldustoimkonna kokku panemine. Kardiliidu juhatus soovis Kardiliidu ja EMV sarja korraldaja tegevusi hoida erinevate (peamiselt majanduslike) riskide maandamise eesmärgil lahus, mistõttu asutati spetsiaalselt EMV korraldamise tarbeks MTÜ EKL Race.

Kardiliidu juhatusel õnnestus sõlmida mitmeid lepinguid Kardiliidu nimel erinevate koostööpartneritega ja toetajatega EMV läbiviimiseks, leidis EMV võistluste läbiviimise tarvis personali, korraldas sarja meediatööd ning koordineeris muid EMV jaoks vajalikke tegevusi. Kindlasti oli tegu õnnestunud hooajaga. Tasulise meediatöö tellimuse üheks osaks oli mh Eesti meistrisarja- ehk CIK-FIA klassides oluliste välisvõistluste (WSK, EM, MM jt) kajastamine ning propageerimine. Seejuures oli teiste kohalike sarjade (Prokart, Rotax, IAME) korraldajatele ja nendes klassides välisvõistlustel osalenud sportlastele antud edasi teave, et nende kõikide tegevusi kajastatakse, kuid Kardiliidu vahendite puudumise tõttu tuleb nendel isikutel materjalid ise toota. Mõned seda võimalust ka kasutasid ning nende poolt toodetud uudiseid kajastati Kardiliidu meediakanalites võrdväärselt.

Kogu EMV ja välisvõistluste uudisvoog avaldati Eesti Kardiliidu meediakanalites. Täpselt samamoodi on toiminud ka teiste Eesti autospordidistsipliinide sarjade, võistluste ja nende võistlejate välisvõistlustel osalemise pressiteadetega EAL.

Kolm nädalat tagasi (11.01.2022) peetud Kardiliidu üldkoosolekul osalesid kõik Kardiliidu liikmed, lisaks EAL-i juhatuse liikmed Janis Kaal ja Kuldar Sikk, EMV žüriiliikmed, kardiradade haldajad ning ka EAL-i volinike kogu liige. Üldkoosolekul andis Kardiliidu juhatus põhjaliku ülevaate 2021. hooajast nii kodustest kui ka välismaa kardisarjadest ning Kardiliidu tegemistest ning olukorrast. Põhirõhk oli aga suunatud EAL-i juhatuse poolt 2021. aasta lõpus Kardiliidule tehtud ettepaneku osas võtta kogu Eesti kardispordi juhtimine üle, mille tarbeks võimaldati EAL-i juhatusele mitme tunni jooksul ettepanekut selgitada ja seda kardikogukonnale põhjendada.

EAL-i juhatus ei suutnud kordagi avaldada, miks ligi 30 aastat toiminud Kardiliidu süsteemi on vaja lammutada - mitte ühtegi konkreetset ja tõele vastavat etteheidet ei suudetud presenteerida. Märkimist väärib, et varasematel EAL-i ja Kardiliidu juhatuste vahelistel koosolekutel ei suutnud Janis Kaal ja Kuldar Sikk eeltoodule samuti vastata. Korduvalt (sh üldkoosolekul) üritas Janis Kaal põhjendada süsteemimuutmise vajalikkust sellega, et Kardiliit ei tegelenud piisavalt Prokart kardisarjaga. Nimetatud sarja korraldaja kinnitas aga koosolekul isiklikult, et probleemid puuduvad ning koostöö Kardiliiduga on olnud normaalne.

Üldkoosolekul olid EAL-i pakutule vastu kõik Kardiliidu liikmed ning seetõttu lepiti EAL-i juhatusega kokku, et läbirääkimised jätkuvad, mille tarbeks teeb Kardiliit üldkoosoleku poolt kinnitatud vastupakkumuse EAL-ile. Järgmiseks üldkoosoleku ajaks planeeriti 10.02.2022. Kuivõrd EAL-i juhatus osales 11.01.2022 koosolekul, olid nad selle raames räägituga ning liikmete tahtega väga hästi kursis, mistõttu on ebaadekvaatsed etteheited vastava info puudumise osas. 11.01.2022 üldkoosolekust ja selle raames tehtud EAL-i juhatuse ettekandest ning kogukonna arutelust on olemas täismahus video, mis võimaldab sündmuste taasesitamist parimal võimalikul moel. Niisamuti on EAL oma 01.02.2022 otsuses viidanud üldkoosolekuga kokkulepitule.

Lisaks juhime tähelepanu, et 20.10.2021 EAL-i volinike kogu koosolekul kinnitati Kardiliitu esindanud Priit Karjusele volinike kogu poolt, et EAL-i ja Kardiliidu vahel siiani kümneid aastaid kestnud suhe Eesti kardispordi edendamiseks tuleb panna uuesti sel samal viisil kirja ning edaspidi lähtutaksegi sellest. Siiski seda ei tehtud. Kuigi Kardiliit korduvalt küsis ka nimetatud koosoleku protokolli, siis seda Kardiliidule ei avaldatud. Hiljem selgus, et seda ei tehtudki. Eeltoodud absurdsus toodi 11.01.2022 üldkoosolekul ka esile, kuid EAL-i juhatus põikles selgitustest kõrvale.

EAL etteheited Kardiliidu juhatusele väidetavas ebaterve konkurentsisituatsiooni loomises, ebapädevas juhtimises ning kehtiva reeglistiku eiramises jne on selgelt alusetud, põhjendamatud ning tegemist on väljamõeldistega. Enamgi veel, EAL-i juhatus on tegelenud teadliku valetamisega, mida kõige paremini ilmestab ebaõige väide, justkui poleks pärast 11.01.2022 toimunud Kardiliidu üldkoosolekut Kardiliit püüdnud EAL-i juhatusega lahendusi arutada. 26.01.2022 võeti ühendust Kuldar Sikuga, et 28.01.2022 sel teemal kohtuda üldkoosoleku poolt läbirääkimisteks volitatud isikuga. Telefonikõnes väitis Kuldar Sikk, et kohtumise ajaks 28.01.2022 võib olla ei sobi, kuid kindlasti on see tehtav 02. või 03 veebruaril. Kuldar Sikk lubas tagasi helistada, et kohtumise aeg ja koht kokku leppida, kuid rohkem tagasi ei helistatud. Seevastu tegid tema ja Janis Kaal aga 01.02.2022 EAL-i juhatuse otsuse, millega on nüüdseks kõik tuttavad.

Kokkuvõtvalt on EAL käitunud Kardiliiduga suheldes autult ja halvas usus, millega jäeti Eesti kardispordi kogukonnale vaid mulje, et eelnev suhe jääb kestma või vähemalt räägitakse selles objektiivselt läbi. EAL oma juhatusega on otseselt üle sõitnud Eesti kardikogukonna soovist ja tahtest jätkata Eesti kardispordi juhtimist ja edendamist varasemal toimival viisil. EAL on selgelt lõhkunud kümnete aastate pikkuse toimiva süsteemi ning seda mistahes reaalse põhjuseta. Seejuures teadmata, millised saavad olla lõhkumise tegelikud tagajärjed Eesti kardispordile ja ka Eesti autospordile tervikuna.

Käesolevaga juhib Eesti Kardiliit Eesti Autospordi Liidu juhatuse tähelepanu, et edasiste valeväidete esitamisel ja 2021. aastal Eesti kardisporti juhtinud, arendanud ning korraldanud isikute alusetu mustamise korral kaitsevad Kardiliit ja asjassepuutuvad isikud oma õigusi vastavalt. 10.02.2022 toimuval Kardiliidu üldkoosolekul tehakse otsused edasiste sammude osas.

Märksõnad
Tagasi üles