L, 4.02.2023

Kardiliidu ja autospordiliidu tüli kulminatsioon: Eesti tipud jäävad kodustelt meistrivõistlustelt kõrvale

Postimees Sport
Kardiliidu ja autospordiliidu tüli kulminatsioon: Eesti tipud jäävad kodustelt meistrivõistlustelt kõrvale
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Eesti kardisõidu meistrivõistlused võivad tänavu tulla lahjemad kui varem, sest kohalikud tipud ei pruugi neist osa võtta.
Eesti kardisõidu meistrivõistlused võivad tänavu tulla lahjemad kui varem, sest kohalikud tipud ei pruugi neist osa võtta. Foto: Eesti Kardiliit/facebook

Seoses Eesti Autospordi Liidu (EAL) kardikomitee kinnitatud kalendri vasturääkivustega ei pea valdav osa Eesti kardisportlasi võimalikuks tänavuse hooaja Eesti meistrivõistlustel osaleda.

Juba läinud aasta sügisest käinud draama Eesti kardispordi juhtimise üle on sel laupäeval sõidetava meistrivõistluste avaetapi eel kulmineerunud kardisõitjate ühisotsusega võistlusest kõrvale jääda. Diskussioon EALi ja kardisportlaste vahel pole vaatamata korduvatele sooviavaldustele paraku teoks saanud, seisab kardiliidu pressiteates.

Probleem jaguneb laias laastus kaheks, millest üks puudutab Euroopa meistrivõistluste, maailmameistrivõistluste ja FIA Karting Academy Trophy sarja kalendrite täielikku kattumist koduste meistrivõistlustega.

Teine põhjus on seotud Eesti meistrivõistluste etappide läbiviimise formaadiga, kus ühele võistluspäevale on kokku pandud nii CIK-FIA kui ka monoklasside stardid. See aga sunnib kummaski arvestuses võistlejaid killustuma ning otsustama juba hooaja alguses ühe kasuks.

Kardikogukonna korduvatele palvetele muuta kalendris olevate võistluste statuute, et kattuvad võistlused ei kuuluks meistrivõistluste arvestusse, EALi kardikomitee aga nõus tegema ei ole.

Kujunenud olukorras, kus EAL välistab sisulise diskussiooni kardiklubide esindajatega, on allakirjutanud kardiklubide taha koondunud võtnud vastu otsuse mitte osaleda Eesti meistrivõistluste I etapil Rapla kardirajal 6.–7. mail.

Sündmuste ajatelg

06.12.2021 Eesti Kardiliit avaldab 2022. a kardispordi Eesti meistrivõistluste kalendri.

11.01.2022 Eesti Kardiliidu üldkoosolekul otsustakse ühiselt koos Eesti Autospordi Liidu juhatusega,​ ​et kardispordi juhtimise ning EALi ja Eesti Kardiliidu koostöö osas jätkatakse kahepoolsete​ ​läbirääkimistega.

01.02.2022 EAL teatab ühepoolselt, et Eesti Kardiliidu asemel hakkab Eesti kardisporti korraldama​ ​EAL.

10.02.2022 Eesti Kardiliidu üldkoosolekul otsustati jätkata läbirääkimisi EALiga. Läbirääkimiste​ ​platvorm: kardiklubid on juhtimisse kaasatud, kardispordi korraldamiseks on ette nähtud kindel summa​ ​litsentsituludest, Eesti Kardiliit korraldab Eesti meistrivõistlused. Läbirääkimised lõppesid edutult 04.03.

13.03.2022 Kardikogukonna pöördumine edastatakse EALi liikmetele ja volinikele.

14.03.2022 EAL avaldab 2022. a kardispordi Eesti meistrivõistluste kalenderplaani. Neli etappi​ ​seitsmest toimuvad koos Prokardi võistlustega. Etappide kuupäevad kattuvad kõigi FIA KZ2 tiitlivõistluste​ ​ja FIA Academy Trophy sarja võistlustega. Kohe pärast kalendri avaldamist helistas Risto Algre Janis​ ​Kaalule ja andis kattuvusest teada, Kaal lubas kalendri korda teha, et FIA tiitlivõistlustel osalevad sõitjad​ ​saavad EMV-l osaleda.

17.03.2022 Kardiklubid esitavad taotluse kutsuda kokku EALi üldkoosolek.

31.03.2022 Moodustatakse EALi kardikomitee kooseisus Mart Liiksaar, Ivar Veerus, Mäido Villems ja​ ​Toomas Vain.

07.04.2022 Eesti Kardiliidu esindajad kohtuvad EALi volinike kogu liikmetega ning esitavad​ ​ettepaneku, et viis kardiklubide esindajat on valmis liituma kardikomiteega ning Eesti Kardiliit korraldab​ ​FIA klasside Eesti meistrivõistlused, eraldiseisvana Prokardi võistlusest.

10.04.2022 EAL esitab koostööks enda tingimused.

12.04.2022 Eesti Kardiliit teatab, et EALi pakutud tingimused ei võimalda sisulist koostööd ning​ ​soovitud kujul Eesti meistrivõistluste läbiviimist.

21.04.2022 Eesti Kardiliidu üldkoosolekul otsustavad liikmed ja kardiklubid teha ettepaneku EALile,​ ​​et 2022. a kardispordi Eesti meistrivõistluste punktiarvestusse läheksid ainult eraldiseisvad, väljaspool​ ​Prokarti korraldatavad etapid.

23.04.2022  Kardiklubid edastavad ettepaneku (lisatud) digiallkirjastatuna EAL​i ​kardikomiteele. Alla kirjutasid 12 kardiklubi, kelle sõitjad hõivasid 2021. a kardispordi Eesti​ ​meistrivõistlustel vähemalt esimesed kolm kohta ning paari erandiga EMV esikümne kõigis​ ​võistlusklassides. Enne Eesti Kardiliidu üldkoosolekut tutvustas Heikki Hõbemägi ettepaneku sisu Mart​ ​Liiksaarele, kes ei olnud vastu, kuid arvas, et kõige tähtsam on korraldaja Ivar Veeruse seisukoht. Veerus​ ​oli ettepanekuga nõus ja ütles, et peaasi et kõigil oleks hea sõita. Palus vormistada klubide kirjalik​ ​ettepanek.

26.04.2022 Mart Liiksaar saatis kirja, kus lükkas kardiklubide ettepaneku tagasi. Lühidalt,​ ​EAL ei saa EMV juhendit muuta, kuna kardisportlased on sellega arvestanud. EAL kardikomitee väidab​ ​seega, et kaitseb kardisportlasi kardisportlaste endi eest. Nagu kardiklubide ettepanekust ja käesolevalt​ ​ajateljelt nähtub, siis ei ole kardiklubid EALi t kehtestatud kalendriga arvestanud ega saagi olla.​ ​Kuivõrd tänaseni ei ole Eesti Autospordi Liit kardiklubidega 2022. a Eesti meistrivõistluste kalendrit​ ​arutanud, siis pöördume veelkord EALi poole, palvega muuta Eesti meistrivõistluste üldjuhendit​ ​vastavalt kardiklubide poolt juba esitatud ettepanekule.

Märksõnad
Tagasi üles