JÄRELVAADATAV JA BLOGI Kergejõustikuliidu esindaja: Viru põhjendas oma ebaeetilist käitumist sportlase turvamisega (6)

Postimees Sport
Copy

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus võttis täna vastu otsuse määrata kergejõustikutreener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemise keelu. Pressikonverentsil räägitut saab lugeda allolevast blogist.

Otseblogi:

Otsus põhines treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3)* nõuete rikkumisel. Kergejõustikutreener Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid.Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina, vahendati pressiteatega.

59-aastane Viru on juhendanud mitmeid Eesti kergejõustikutippe. Viimasel ajal on tema kuulsaim õpilane kõrgushüppetalent, mullusel MMil seitsmenda koha saanud Karmen Bruus. Viru õpilaste hulgas on olnud näiteks Kaire Leibak, kes on juunioride MM- ja EM-kuld kolmikhüppes.

2022. aasta augustis laekus Eesti Kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

Kuna avaldused sisaldasid viiteid treenerile sobimatu, ebaeetilise ning häid käitumisnorme ja tavasid eirava käitumisele ning treenerite eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta, algatas EKJL mullu 29. augustil Viru suhtes distsiplinaarmenetluse.

Menetlustoimingute läbiviimiseks palus EKJL kaasabi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuselt (edaspidi EADSE), millest tulenevalt viis menetlustoimingud läbi EADSE juhtivuurija Remo Perli. Menetluse käigus koguti materjale ka varasemate perioodide (2005-2022) kohta. Menetluse käiku kaasati ka Viru, kellele oli tagatud ärakuulamisõigus.

Viis kuud kestnud uurimise tulemusel jõudis distsiplinaarkomisjon järeldusele, et Viru on rikkunud treenerite eetikakoodeksi nõudeid ja on koodeksi p VIII kohaselt sellega rikkunud ka treeneri kutsenõudeid. Rikkumised toimusid pikema aja jooksul ning mitme sportlase suhtes (sh alaealine). Tulenevalt eraelulistest andmetest on menetluses osalenud inimestele lubatud tagada anonüümsus, distsiplinaarkomisjonile on need isikud teada.

Nimetatud rikkumised olid sellise iseloomuga, et komisjoni hinnangul ei sobi Viru töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

EKJLi pressikonverentsil osalevad Eesti Kergejõustikuliidu poolt president Erich Teigamägi, Eesti Kergejõustikuliidu distsiplinaarkomisjoni liige Margus Mugu ja EADSE juhtivuurija Remo Perli.

* – Treenerite eetikakoodeksi p III(2) kohaselt peab treener tunnustama igaühe panust ning õigust olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata ja p III(3) kohaselt käituma korrektselt ning olema kõigile eeskujuks.

Tagasi üles